Regler for reservation


Regler for lifte

 • Man kan have 1 reservation i prime time, samlet maks 12 timer
 • Udenfor prime time kan man have op til 3 reservationer, samlet maks 24 timer
 • Prime time er hverdage kl. 16-22 og weekender kl. 10-22.

Når man ankommer til værkstedet skal man checke ind på sin reservation, og går man før reservationens afslutning, skal man checke ud. En reserveret lift skal benyttes af det medlem, der har reserveret den, og den skal benyttes til at lave noget på det, der er på liften. Det er ikke i orden at stille en bil og gå sin vej i længere tid.

Check-ind/ud foregår på den tablet, der er sat op i mellemgangen. Man indtaster sit medlemsnummer og trykker check-ind/ud. Ved check-ud har man mulighed for at checke andre ud, hvis de selv har glemt det.

Check-in skal gøres for lifte, men ikke malekabine, projektlift og autotrailer.

En reservation bliver slettet hvis ikke check-ind er registreret senest 15 minutter efter den er startet. En reservation må udskydes én gang, hvis man ikke kan nå den til det tidspunkt man har reserveret fra. Man kan checke ind op til 60 minutter før reservationens start.

Regler for projektlift og malekabine

 • Man kan have 1 reservation på projektliften og 1 reservation i malekabinen.
 • Projektliften og malekabinen må kun reserveres i perioderne mandag-torsdag eller fredag-søndag.
 • Reserverer man en del af en periode, kan man ikke reservere en anden periode, hverken helt eller delvist.
 • En reservation skal benyttes af det medlem, der har lavet den.
 • Det er i orden at bytte reservation, så længe det ikke bliver til, at man fordobler sine reservationsmuligheder via et andet medlem.

Regler for graven (plads 1)

 • Graven kan ikke reserveres.
 • Hvis en anden vil ind på graven, skal man kunne være ude efter højst én time.
 • Hvis man ønsker at bruge graven i længere tid, kan en af af liftene reserveres og fungere med ovenstående regler i perioden.

Regler for autotrailer

Traileren kan reserveres op til to døgn. Alle kan reservere den, men for at køre med den, skal du sikre at vogntoget er lovligt. Det kan du se her, om det er.